تبلیغات
نمایندگی بیمه سینا تالش کد 2426 - بیمه ی نوزاد بیمه ی سینا

هیچ لذتی وشعفی بالاتر از تولد یک نوزاد در خانواده نیست. امیدها و برنامه های بزرگی برای آینده، فکر والدین را مشغول می کند اما وقتی یک کودک غیرعادی متولد می شود، ویا فرزندی در دوران کودکی دچار معلولیت می شود آیا می توان تصور کرد که چه اتفاقاتی رخ خواهد داد؟ هرچند در مواقعی نمی توان از وقوع یک حادثه جلوگیری کرد ولی همیشه با دوراندیشی می توان اثر نامطلوب آن را از بین برد و یاکاهش داد. یک طرح بیمه ای مناسب در چنین مواقعی می تواند ضمن کاهش تاثیر منفی وجود یک فرزند معلول زمینه پرورش و توانمند سازی آن را نیز فراهم سازد. بنابراین بیمه نوزاد بعنوان یک نیاز ضروری خانواده ها می تواند پشتیبان آنها در روزهای سخت باشد.
 بیمه شده : نوزادان تا پایان 4 سال.
مدت بیمه نامه : با اخذ این بیمه نامه کودک از بدو تولد تا پایان 4 سالگی بیمه خواهد بود.
خطرات تحت پوشش : شامل معلولیتهای نابینائی، ناشنوائی، ناتوانی های جسمی، حرکتی ونقص عضوهای کلی وجزئی دایمی ناشی عوامل مادرزادی، بـیماری و حوادث. چنانچه نوازد تا پایان سن 4 سالگی دراثر حوادث مذکور دچار معلولیت گردد شرکت بیمه نسبت به پرداخت غرامت مندرج در بیمه نامه اقدام خواهد نمود.
معلولیت مادرزادی : چنانچه معلولیت فردی از بدو تولد وجود داشته باشد، معلولیت مادرزادی تلقی می شود
. معلولیت بیماری: معلولیتی است که بعداز تولد در اثر بیماری حادث می شود. معلولیت حادثه : معلولیت های ناشی از تصادفات، سوانح طبیعی وسایر حوادث روزمره معلولیت حادثه محسوب می گردد.
 
نحوه پرداخت غرامت: 
در صورت تحقق خطر تحت پوشش این بیمه نامه سرمایه مورد تعهد با انتخاب بیمه گذاربه چهار شیوه قابل پرداخت خواهد بود.
 1- پرداخت یکجا بدون تاخیر زمانی: درشیوه سرمایه تعهد شده بلافاصله بعد ازقطعی شدن معلولیت به ذینفع بیمه نامه پرداخت می شود.
2- پرداخت یکجا با تاخیر زمانی: در این روش سرمایه مورد تعهد بعد از زمان معین مثلاً در سن 15 سالگی نوزاد بیمه شده پرداخت می شود.
 
-3 پرداخت اقساطی بدون تاخیر زمانی: در شیوه سرمایه تعهد شده بلافاصله بعد ازقطعی شدن معلولیت به ذینفع بیمه نامه بصورت اقساط پرداخت می شود.
 

http://www.sinainsurance.co.ir/parameters/sinainsurance/modules/cdk/upload/content/sina_insurance/Infant1.jpg
.: Weblog Themes By SlideTheme :.