تبلیغات
نمایندگی بیمه سینا تالش کد 2426 - بیمه مسئولیت

بر اساس اصل کلی که هرکس موجب زیان دیگری شود مسئول جبران آن است ،لذا سیستمی اندیشیده

شده که قادر است جبران خسارت ها را محاسبه وسامان دهد .به عبارت ساده تر  به عنوان مثال کارگر

ساختمانی که در هنگام کار دچار آسیب میشود طبق قانون، کارفرمای کارگر موظف به جبران خسارات وی

میباشد .در بعضی از مواقع شدت جراحت منجر به فوت کارگر میشود که کارفرما موظف به پرداخت دیه فرد

میباشد .این هزینه های غیر قابل پیش بینی در بسیاری مواقع کارفرمایان را با مشکلات زیادی روبه رو میکند ،در

این راستا نوعی از پوشش بیمه ای طراحی شده است که مسئولیت افراد در قبال دیگران را تحت پوشش قرار

میدهد .در مثال بالا اگر کارفرما داری پوشش بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان باشد در موقع خسارت

وظیفه پرداخت هزینه پزشکی وحتی دیه به عهده شرکت بیمه میباشد .به همین ترتیب کارگران یک کارگاه

،کارخانه ،شرکت و... را میتوان بیمه کرد .به طور کلی ممکن است  افراد در جامعه به واسطه انجام امور شغلی

خود به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت غیر عمد افراد دیگر را چه از لحاظ جانی و چه مالی در معرض

خطر قرار دهند که موظف به جبران آن خسارات میباشند و با داشتن یکی از انواع بیمه های مسئولیت میتوانند

آسودگی خاطر ا برای خود به همراه بیاورند ....

انواع بیمه های مسئولیت :

بیمه مسئوایت مدنی در پنج گروه به شرح زیر طبقه بندی میگردد :

1-بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان

ابن نوع بیمه نامه همانطور که در بالا ذکر شد مسئولیت های کارفرما (مطابق با قانون کار )را در مقابل کارکنان

در جریان کار و در صورت وقوع حوادث کارگاهی تحت پوشش قرار داده و خسارت جانی حاصله را جبران می

نماید.

2 -بیمه مسئولیت مدنی عمومی

در این بیمه نامه مسئولیت بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث (غیر مرتبط  با فعالیت بیمه گذار )طبق قوانین

جاری کشور تحت پوشش است و خسارات جانی ومالی وارد به زیاندیدگان جبران میگردد.

از عنواع بیمه هایی که تحت این نوع بیمه صادر میگردد عبارتند از :

2-1- بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

2-2- بیمه مسئولیت آتش سوزی

2-3-بیمه مسئولیت شهرداری ها ،بیمه نگهبانان مسلح بانکها

2-4- بیمه مسئولیت مدنی پیمانکاران

2-5- بیمه مسئولیت مدنی موسسات انتقال نیرو وآبرسانی

3-بیمه مسئولیت حرفه ای

در این بیمه نامه مسئولیت قانونی صاحبان حرف در مقابل کسانی که در رابطه با حرفه آنان دچار خسارت جانی یا مالی گردیده اند تحت پوشش قرار میگیرد .

مهمترین نوع بیمه های مسئولیت حرفه ای که عرضه میگردد عبارتند از :

3-1-بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان

3-2-بیمه مسئولیت مدیران فنی بیمارستان ها

3-3-بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر ،طراح و محاسب

3-4-بیمه مسئولیت مدیران استخر ها وناجیان غریق

3-5-بیمه مسئولیت هتلداران ،بیمه مسئولیت مدیران سینما ها ،شهربازی ها و...

3-6-بیمه مسئولیت شرکت های سرویس و نگهداری آسانسور و.

.. http://www.sinainsurance.co.ir/parameters/sinainsurance/modules/cdk/upload/content/sina_insurance/Liability1.jpg

.: Weblog Themes By SlideTheme :.